..
    Msza swieta
    czesciowo otwarte
    zwiedzanie i osobistej modlitwy
    temperatura wewnatrz :
    temperatura zewnetrzna :

Historia

Prehistoria:
Miejsce, na którym dzisiaj stoi katedra było od późnorzymskiego czasu miejscem, w którym gromadzili się pierwsi chrześcijanie z Kolonii. Na tym miejscu, położonym blisko muru miasta powstawało potem wiele coraz większych kościołów. Pierwsza budowlą kościelną, o której wiemy jak wyglądała była zakończona ok. 800r. karolińska katedra. Katedra ta miała na dwóch końcach nawy głównej nawy poprzeczne i prezbiterium. Ołtarz na wschodniej stronie poświęcony był Maryi, a na zachodniej św. Piotrowi. Za rządów arcybiskupa Bruno z północnej i południowej strony nawy głównej dobudowano nawy boczne. Katedra ta, tylko z małymi poprawkami stała tak aż do XIII stulecia.

1248 Podwaliny
Po tym, kiedy relikwie Trzech Króli sprowadzone zostały do Kolonii w 1164r. przez arcybiskupa Rainalda von Dassel- katedra była nie tylko kościołem urzędowym arcybiskupa kolońskiego, lecz zarazem stała się jednym z najbardziej znaczących kościołów pielgrzymkowych w Europie. Teraz konieczna była dla tej świątyni inna architektoniczna forma. Zanim rozpoczęto w 1248r. budowę katedry gotyckiej, musiano starą katedrę zburzyć krok po kroku. Przy próbie spalenia prezbiterium wschodniego spaliła się w 1248r. cała budowla. Zachodnia część została prowizorycznie odbudowana, by można było odprawiać tam Msze Święte.

 

 

1322
W 1322r. gotyckie prezbiterium zostało poświęcone. Wysoko rozciągało się jego sklepienie i filigranowy las przypór i łęków przyporowych obejmował budowlę, by wspierać jej mury. Na nowo zamknięto część budowy z zachodu murem, tak by można było w całym prezbiterium odprawiać Msze Św. i by kapituła katedry mogła gromadzić się w prezbiterium wewnętrznym. Jeszcze przed dalszą budową bogato wyposażono już prezbiterium wschodnie. Do tej nowej budowli przeniesiona ważne dzieła sztuki, które stały już w starej katedrze jak krzyż św. Gero i relikwie Trzech Króli. Znaczący arcybiskupi jak Philipp von Heinsberg czy święci jak św. Irmgardis zostali na nowo pochowani w kaplicach prezbiterium.

 

 

1520
Po ukończeniu prezbiterium gotyckiego wybudowano nawy boczne nawy głównej i dwa piętra wieży południowej. Katedrę budowano do ok. 1520r. i ozdobiono ważnymi elementami dekoracyjnymi. Brak pieniędzy i brak zainteresowania doprowadziły do tego, że prace musiały zostać wstrzymane. Środek nawy głównej został przykryty prowizorycznym dachem. Budowla została, jak pokazuje ilustracja, tylko zewnętrznym fragmentem dzisiejszej katedry. Wewnątrz jednak był to duży obszar kościoła, widocznie odczuwany jako wystarczający, który także w następnych stuleciach został bogato wyposażony.

 

 

1794
W 1794 wkroczyły do Kolonii grupy rewolucyjne. Arcybiskup i kapituła katedry uciekli, a katedra służyła przez wiele lat niegodnym celom, np. została wykorzystana jako magazyn. Dopiero w 1801r. została na nowo poświęcona jako Dom Boży.

 

 

1842
Właśnie w tych latach, w których katedra była sprofanowana rosła miłość i podziw dla tej szczególnej budowli. Wiele sił i ludzi się przyczyniło do tego, że w 1842r. można było rozpocząć dalsza budowę katedry. Około połowa pieniędzy na ten cel pochodziła z pruskiej kasy państwa, resztę zaś zebrał Centralny Związek Budowy Katedry, który zjednoczył wiele zaangażowanych obywateli Kolonii. Rozpoczęto intensywną i efektowną budowę katery. Prace budowlane naśladowały wprawdzie w formie dokładnie plany średniowieczne, ale wykorzystano nowoczesną technikę budowy.

 

 

1880
Już w 1864r. ukończono obydwie fasady naw poprzecznych, galerie nawy głównej i nawy poprzecznej. Drewniany dach nad średniowiecznym prezbiterium został zastąpiony przez żelazną konstrukcję na całym budynku. Konstrukcja ta należała do najbardziej nowoczesnych w tamtych czasach. W 1880r. zostały także zakończone wieże katedry.

 

 

1945
Chociaż katedra została zbombardowana przez 14 ciężkich bomb lotniczych, przetrwała także II wojnę światową. Odnowa i odbudowa trwały wiele lat. Przede wszystkim przy północnej nawie poprzecznej wykorzystano nowoczesne formy budowy. Niezwykłym znakiem czasu powojennego jest nowoczesna wieża ponad środkiem ołtarza w prezbiterium, która zaprojektowana została przez budowniczego katedry Willy Weyresa i rzeźbiarza Erlefrieda Hoppe. Wciąż jeszcze jest kilka ran z wojny, które nie zostały wyleczone. Jednocześnie muszą być też usuwane szkody, które powstają przez wiatr i obciążenie środowiska. Dlatego katedra jest „wiecznym placem budowy” i mamy nadzieję, że jeszcze długo nim pozostanie. Ciągłe prace przy katedrze udowadniają, jak wciąż dla ludzi ta katedra jest bardzo ważna.

 

Na wniosek miasta Kolonii Katedra Kolońska została zaszeregowana w 1996r. przez UNESCO do europejskich arcydzieł architektury gotyckiej z powodu jej duchowego i historyczno-kulturowego znaczenia i ogłoszona światowym dziedzictwem kultury.

Kulturstiftung Kölner Dom Das Generationenprojekt 11.000 Sterne für den Kölner Dom ZENTRAL-DOMBAU-VEREIN ZU KÖLN VON 1842 DOMKLOSTER 4